WhatsApp WhatsApp
Telefon Şimdi Ara
Randevu Talebi E-Sonuç


Gebelikte tiroid hastalığı için risk faktörleri nelerdir?


Gebelikte tiroid hastalığı için risk faktörleri:

– Ailesinde veya kendisinde tiroid hastalığı öyküsü (hipertiroidi veya hipotiroidi, doğum sonrası tiroiditi) bulunması

– Daha önce tiroid ameliyatı geçirmiş olması

– Guatr varlığı, tiroid hastalığı düşündüren bulguların varlığı

– Tip 1 Diyabet ve/veya diğer otoimmün hastalıkların varlığı, tiroid otoantikorlarının varlığı

– Kansızlık, kolesterol yüksekliği, hiponatremi (kanda sodyum düşüklüğü)

– Baş boyun bölgesine radyoterapi almış kadınlar

– Kısırlık tedavisi görmüş olan kadınlar

– Daha önce düşük veya ölü doğum öyküsü olanlar