Doç. Dr. Aslan TEKATAŞ

Randevu Al

DOĞUM TARİHİ: 1977- Elazığ


BRANŞ: Nöroloji Uzmanı


UNVAN: Doç. Dr.


GEÇMİŞTE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR


 • Güzelsu Sağlık Ocağı, Ahlat, Bitlis
 • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
 • Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Gümüşsuyu Asker Hastanesi
 • Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

ÜYELİKLER


 • Türk Nöroloji Derneği
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001
 • Uzmanlık: Fırat Üniversitesi , 2006

MESLEKİ YAYINLAR


 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
  • Bulut S, Berilgen MS, Baran A, Tekatas A, Atmaca M, Mungen B. Venlafaxine versus amitriptyline in the prophylactic treatment of migraine: randomized, double-blind, crossover study. Clin Neurol Neurosurg 2004
  • Berilgen MS, Bulut S, Gonen M, Tekatas A, Dag E, Mungen B. Comparison of the effects of amitriptyline and flunarizine on weight gain and serum leptin, C peptide and insulin levels when used as migraine preventive treatment. Cephalalgia 2005
  • Kirkil G, Tug T, Ozel E, Bulut S, Tekatas A, Muz MH. The evaluation of cognitive functions with P300 test for chronic obstructive pulmonary disease patients in attack and stable period. Clin Neurol Neurosurg 2007
  • Bozgeyik Z, Berilgen S, Ozdemir H, Tekatas A, Ogur E. Evaluation of the effects of sildenafil citrate (viagra) on vertebral artery blood flow in patients with vertebro-basilar insufficiency. Korean J Radiol 2008
  • Dogukan A, Guler M, Yavuzkir MF, Tekatas A, Poyrazoglu OK, Aygen B, Gunal AI, Yoldas TK. The effect of strict volume control on cognitive functions in chronic hemodialysis patients. Ren Fail 2009
  • Tekatas A, Mungen B. Migraine Headache Triggered Specifically by Sunlight: Report of 16 Cases. Eur Neurol 2013
  • Tekatas A, Koca SS, Tekatas DD, Aksu F, Dogru Y, Pamuk ON. R-R interval variation and sympathetic skin response in systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol 2013
  • Tekatas A. Answer to the letter to the editor by N. Sethi Eur Neurol. 2014.
  • Tekatas A, Pamuk ON. Increased frequency of restless leg syndrome in patients with ankylosing spondylitis. Int J Rheum Dis. 2015
  • Tuncel SA, Çaglı B, Tekataş A, Kırıcı MY, Ünlü E, Gençhellaç H. Extraspinal Incidental Findings on Routine MRI of Lumbar Spine: Prevalence and Reporting Rates in 1278 Patients. Korean J Radiol. 2015
  • Çelik Y, Tekataş A, Albayram S, Gündüz A, Asil T, Ünlü E, Özlece Köse H. Spontaneous intracranial hypotension presenting with coma: a case report and literature review. Agri. 2015
  • Güler S, Tekatas A, Arican O, Kaplan OS, Dogru Y. RESTLESS LEGS SYNDROME AND INSOMNIA FREQUENCY IN PATIENTS WITH PSORIASIS. Ideggyogy Sz. 2015
  • Keheya S, Tekatas A, Aynacı Ö, Utku U, Solmaz V. A comparison of risk factors and prognosis between intra and extracranial acute atherosclerotic stroke in the Turkish population: a prospective study. Neurol Res. 2016
  • Solmaz V, Yavuz S, İnanr A, Aksoy D, Pektaş E, Tekataş A, Kurt SG. Investigation of Nerve Conduction Studies of Carpal Tunnel Syndrome Cases With Different Risk Factors: An Electrodiagnostic Study. J Clin Neurophysiol. 2017
  • Caglı B, Tuncel SA, Yılmaz E, Tekatas A, Ermıs V. Vitreous humor diffusion measurements from diffusionweighted imaging in idiopathic intracranial hypertension. Ideggyogy Sz. 2016
  • Solmaz V, Çınar BP, Yiğittürk G, Özlece HK, Avni Eroglu H, Tekatas A, Erbaş O, Taşkıran D. Neuroprotective effects of octreotide on diabetic neuropathy in rats. Biomed Pharmacother. 2017
  • Solmaz V, Albayrak S, Tekatas A, Aksoy D, Gençten Y, İnanır S, Erdemir F.Evaluation of Overactive Bladder in Male Antidepressant Users: A Prospective Study. Int Neurourol J. 2017
  • Tuncel SA, Yılmaz E, Çağlı B, Tekataş A, Çelik Y, Ünlü ME. Lumbar Opening Pressure and Radiologic Scoring in Idiopathic Intracranial Hypertension: Is There Any Correlation? Pol J Radiol. 2017
  • Aynaci O, Tekataş A, Aynaci G, Kehaya S, Utku U. Effects of CHADS2 score, echocardiographic and haematologic parameters on stroke severity and prognosis in patients with stroke due to nonvalvular atrial fibrillation.Ideggyogy Sz. 2019
 • 1-3 Kasım 2012, Balkan Kongre Merkezi, Edirne’de gerçekleştirilen 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi’nde “Gözdibi muayenesi kursu’’ verildi.
 • 1-3 Kasım 2012, Balkan Kongre Merkezi, Edirne’de gerçekleştirilen 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi’nde “ Başdönmesine yol açan diğer durumlar’’ isimli konferans verildi.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
1. Bulut S, Berilgen MS, Baran A, Tekatas A, Atmaca M, Mungen B. Venlafaxine versus amitriptyline in the prophylactic treatment of migraine: randomized, double-blind, cross-over study. 7th Congress of the Federation of Neurological Societies Helsinki, Finland, 30 August-2 September 2003.
2. Bozgeyik Z, Karakoç E, Berilgen S, Ozdemir H, Tekatas A, Oğur E. Evaluation of the effects of sildenafil citrate (viagra) on vertebral artery blood flow in patients with vertebro-basilar insufficiency. European Congress of Radiology, Vienna, February 2005.
3. Berilgen MS, Tekatas A, Bulut S, Müngen B, Demir CF. The effect of hemispheric epileptic focuses on the autonomic nervous system in epileptic patients. 14th Congress of European Federation of Neurological Societies, Geneva, Switzerland, 25-28 September 2010.
4. Celik Y, Pamuk G, Koseoglu H, Tekatas A. Interferon beta 1a induced autoimmune thrombocytopenic purpura. 13th ESNI Course, Porto, Portugal, 3rd-6th July 2013.
5. Celik Y, Tekatas A, Celebi C, Pamuk ON, Caglı B, Sahim M. Sneddon Syndrome presented with subarachnoid hemorrhage in a patient with herpes simplex type 1 encephalitis. 14th International Congress on Antiphospholipid Antibodies and 4th Latin American Congress on Autoimmunity, Rio de Janeiro, Brazil, September 18-21 2013
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. S. Güler, A. Tekataş, U. Utku, S. Kehaya. Yetişkinlerde Serebral Venöz Trombozun Nadir Nedeni: Demir Eksikliği Anemisi. Fırat Tıp Dergisi 2012;17:4-6.
2. A. Tekataş, HK. Özlece, Parkinson Hastalığında Otonomik Disfonksiyon, Türkiye Klinikleri 2012;5(4):40-4.
3. E. Kuman, E.Ç. Edis, ON. Hatipoğlu, C. Korucuoğlu, A. Tekatas, Akciğer Tüberkülozu ile İlişkili Guillain Barre Sendromu, Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi (Kabul tarihi: 27.08.2013)
4. A. Tekataş, Ö.Aynacı, S. Kehaya, C. Çelebi. Horner Sendromu ve Sensorimotor Polinöropati ile Prezente Olan Müsinöz Tip adenokarsinom Olgusu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Kabul tarihi: 22.08.2013)
5. A. Tekataş, Y. İ. Gemici, SA. Tuncel, B. Çağlı, E. Taştekin, E. Ünlü, Y. Çelik. Baş ağrısı ve artmış intrakranial basıncın nadir bir nedeni: Primer leptomeningeal melanomatozis. Türk Nöroloji Dergisi (Kabul tarihi: 09.10.2013)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Antiepileptik kullanan epilepsili olgularda kognitif fonksiyonların olaya ilişkin uyarılmış potansiyellerle değerlendirilmesi. R. Yiğiter, T. Yoldaş, H. Ulvi, M. Gönen, A. Tekataş, B. Müngen. 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Samsun, 25-28 Mayıs 2004
2. Vitamin B12 yetmezliği: Nörolojik tutulumu olan 10 olgunun sunumu. T. Yoldaş, M. Gönen, MS. Berilgen, R. Yiğiter, H. Ulvi, A. Tekataş, B. Müngen. 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Samsun, 25-28 Mayıs 2004
3. Migren Profilaksi Tedavisinde Kullanılan Amitriptilin ve Flunarizinin Kilo Alımı ve Serum Leptin Düzeylerine Etkileri M. Berilgen, M. Gönen, S. Bulut, E Dağ, A. Tekataş, T. Yoldaş, B. Müngen 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 29 Eylül- 3Ekim, 2004
4. Sildenafil sitrat (Viagra)’ın vertebrobaziller yetmezlikli hastalarda vertebral arterlerin kan akımı üzerine olan etkilerinin power Doppler sonografi ile değerlendirilmesi. Z. Bozgeyik, E. Karakoç, S. Berilgen, H. Özdemir, A. Tekataş, E. Oğur. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004
5. Bir araknoid kist olgusunda trigeminal nevralji sonrası gelişen pre-trigeminal nevralji. TK. Yoldaş, CF. Demir, A. Tekataş, E. Dağ, B. Müngen. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 5-10 Aralık 2005
6. Yüksek doz sempatomimetik alımına bağlı bilateral bazal ganglionlarda infarkt olgusu. CF. Demir, A. Tekataş, TK. Yoldaş, MA. Ülger, Z. Özler, F. Sürgün. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 5-10 Aralık 2005
7. Atopik dermatitteki cilt kuruluğuna otonomik disfonksiyonun katkısı var mıdır? D. Çiçek, Başak Kandi, MS. Berilgen, S. Bulut, A. Tekataş, SB. Dertlioğlu, S. Özel, Y. Saral. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Konya, 14-18 Ekim 2008
8. Hipertansiyonun nöropati üzerine etkisinin nörofizyolojik testlerle araştırılması. H. Toku, E. Boylu, A. Tekataş, M. Saraçoğlu. 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, 15-19 Nisan 2009
9. Pozitif anti GQ1B antikoru ve akut oftalmoparezi. H. Toku, E. Boylu, A. Tekataş, M. Saraçoğlu. 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, 15-19 Nisan 2009
10. Miller-Fisher sendromu ile prezente olan lenfoma: Olgu sunumu. A. Tekataş, S. Güler, HK. Özlece, Ç. Deniz, Y. Çelik. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 25 Kasım-1 Aralık 2011
11. Kardiyoembolik inmeli bir olguda disseminasyon gösteren wirchov robin boşlukları. S. Güler, A. Tekataş, U. Utku, S. Kehaya, Y. Çelik. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 25 Kasım-1 Aralık 2011
12. Posterior sirkülasyon infarktı saptanan iki genç olguda protein S eksikliği. A. Tekataş, S. Güler, HK. Özlece, Ç. Deniz, Y. Çelik. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 25 Kasım-1 Aralık 2011
13. Minör iskemik inmeli hastalarda kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi: Vaka- kontrol çalışması. Ç. Deniz, A. Tekataş, G. Kocaman, T. Asil, Y. Çelik. VI. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Eskişehir, 11-13 Mayıs 2012

Pazartesi-Cuma: 09:00 – 18:00

Cumartesi: 09:00 – 14:00